Kundtjänst: +4670-589 87 80 | info@xwine.se
Utvalda vingårdar | Snabba leveranser | Hemleverans även på kvällen

Villkor och information

Här har vi sammanställt de köp och leveransvillkor som gäller vid köp av xwine.se

Åldersgräns

För att köpa måste du måste ha fyllt 20 år.
Godset utlämnas endast mot uppvisande av giltlig legitimation.

Priser

Priserna är inklusive svensk alkoholskatt och moms.
Priserna anges i Svenska kronor.

Beställning

Alla beställningar sker via webshopen på Internet. Beställning via xwine.se besvaras med en orderbekräftelse via mail.
Xwine OY förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart. Om osäkerhet finns kan ni alltid kontakta oss på xwine.se. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäls.

Prenumeration (Vinböndernas utvalda, Premium, Exklusiva)

Prenumeration löper per kalenderår och leverans sker en gång varje kvartal. En månad innan leverans hör Xwine av sig via email och berättar vilka viner och vilken gård som kommer vid nästa leverans. Du kan avbeställa kvartalets vinpaket vid presentationsmailet som går ut 2 veckor innan vinet skickas.

Betalning

Klarna Checkout
Vi använder Klarna Checkout.

Leveranstider

Alla av oss saluförda varor är på hemsidan markerade med leveransindikering. Vi reserverar för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveransindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order.

Fraktkostnader

Hemleverans kväll eller dag – från 199 SEK/beställning

Leveranssätt

På grund av svensk lag som förbjuder lagerhållning av alkoholvaror i Sverige tillsammans med att vi vill erbjuda kunden så förmånliga priser som möjligt, så har vi leverans 1 gång i veckan. (Vid vissa tidpunkter, t.ex. runt jul och nyår så kan det vara leverans varannan vecka.

Hemleverans

Varorna kommer att levereras hela vägen hem till din dörr eller till annan angiven leveransadress.
Innan leverans blir du som kund kontaktad av vår logistikpartner antingen via telefon eller email. Beroende på var i landet du bor så är det lite olika tidsfönster för leverans. Även kvällsleverans erbjuds.

Vi förbehåller oss rätten att transportör kan variera. I dagsläget används BRING transport

Om du inte tar emot ditt paket, utan att meddela oss om att du utnyttjar din ångerrätt, debiteras du för fraktkostnad, returfrakt och hantering.

Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.

Avbeställning

Avbeställning av order är endast möjlig fram till varorna paketerats på lagret.

Ångerrätt

Vi vill att alla våra kunder ska bli 100 % nöjda med sina köp. Om du inte är nöjd med en produkt vill vi att du kontaktar oss med ett mail till info@xwine.se

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du som konsument rätt att ångra ditt köp utan speciell anledning inom 14 dagar från det att du tagit emot varorna.Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka ordern betalar vi tillbaka det varubelopp du har betalat. Frakt- och expeditionskostnader återbetalas inte. När en vara returneras till oss så får du som kund bekosta returfrakten och ansvarar ifall varan skadas under transporten. Emballaget skall vara oöppnat och i sitt ursprungliga skick Efter godkänd retur blir du återbetald inom 15 dagar. Men vi försöker återbetala dig så snart som möjligt.

Reklamationer

Vid transportskada eller saknade produkter kontakta oss så fort som möjligt. Reklamationen skall göras senast 7 dagar efter att kännedom om skadan eller saknade produkter har uppkommit. Ring oss på  0370-30 78 45 eller skicka ett mail till info@xwine.se

Reservationer

Vi reserverar oss mot slutförsäljning, tryckfel, fel i informationen, samt fel i specifikationen, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer,och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. I undantagsfall kan årgången på en produkt ändras beroende på leverantören. Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka våra priser. Prishöjning kan ske vid t.ex. leverantörsbyte eller om valutakurser alt. statliga pålagor förändras.

Personuppgifter

I samband med din beställning måste du uppge vissa personuppgifter för att vi ska kunna expediera din order. Vi garanterar att uppgifterna inte lämnas ut till tredje part. Du kan när som helst begära att uppgifterna tas bort ur vårt register. Läs vår Integritetspolicy längre ner på sidan.

Varumärken

Alla märken och varumärken är egendom av deras respektive ägare.

Dataförlust

Vi kan ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information.

Äganderättsförbehåll, lagval och behörig domstol

Varan förblir Xwines egendom intill dess att den betalats.

Vid tvist avseende leveranser och köp enligt dessa allmänna avtalsvillkor skall svensk rätt tillämpas. Tvister skall prövas vid svensk allmän domstol. Vill du få tvisten prövad utanför domstol kan du vända dig till Allmänna reklamationsämden, www.arn.se.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgör a grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur Xwine AB och dotterbolaget Xwine OY, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag. Xwine.se är det varumärke som representerar den här webplatsen. Vi förbehåller oss rätten att emellanåt göra ändringar i denna policy genom att uppdatera vår webbplats med de nya villkoren

Insamling av personuppgifter

I samband med registrering av vårt nyhetsbrev, vid köp av våra produkter och tjänster och/eller om du deltar i kampanjer kan du komma att ombes att lämna information om dig själv som anses utgöra personuppgifter enligt GDPR. Detta kan omfatta:

  • Namn och kontaktinformation;
  • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
  • demografisk information som till exempel postnummer
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden; eller
  • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Komplettering genom inhämtning av information från och samkörning med andra privata och offentliga register vid t.ex. uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Vi kan vidare komma att inhämta personuppgifter (personnummer, e-post och adress) från Klarna i samband med köp av en produkt eller tjänst.

Syfte med användning av personuppgifter

Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att skapa och administrera ditt medlemskonto, bearbeta och hantera dina beställningar av produkter och tjänster, ge dig tillgång till information och marknadsföring, hantera kundrelationer samt anpassa, mäta och förbättra våra tjänster, innehåll och annonser.

Baserat på det samtycke som du lämnar i enlighet med denna integritetspolicy kan vi emellanåt komma att kontakta dig gällande produkter och tjänster samt skicka direktreklam, tjänsteuppdateringar och erbjudanden som vi tror att du kan ha glädje av. Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss, våra serviceleverantörer och samarbetspartners för behandling på uppdrag av oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Återkallelse av samtycke och granskning/borttagning av uppgifter

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/ kan du kan gratis en gång per år begära ut dina uppgifter och Du när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig via våra nyhetsbrev, eller kontakta oss på något av följande sätt för att begära att alla uppgifter raderas.

info@xwine.se

Informationsinsamling och cookies

På denna webbplats används så kallade cookies. Dessa cookies är s.k. sessionscookies och används för att hålla reda på din inloggning (om du är inloggad) och din kundkorg när du handlar. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies skadar inte din dator och innehåller inte heller virus. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. Om du stänger av cookies kommer du däremot inte att kunna handla, eftersom kundkorgen och inloggningen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

 

Allmän information om cookies finns på Post och telestyrelsens webbplats. www.pts.se/cookies

Ansvarsbegränsning

Xwine.se eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan inte, i något fall, hållas ansvarig för skador som orsakats annan.